Orbán Béla:

 

Isten bölcsessége

Példabeszédek 19:27-29;

Elhangzott a SÓFÁR Jesua HaMassiah-ban hívő Közösség szerdai alkalmán

2014. április 2.

 

Igazából ez a nehéz, amikor annyi mondanivaló lenne, és annyi mindent elbeszélgettünk már abból, ami mondanivaló. Ennek a szerdai alkalomnak egy dolgát venném elő, és egyetlen egy szó, fogalom körül szeretnék beszélni, az pedig a tanítás. A Bibliában számtalan szó van a tanításról, ezért a Példabeszédek 19:27-29-et venném elő elsőként: „Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot. A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.”

Ezt az egyetlen Igét veszem elő, bár számtalan Igét vehetnék elő a tanításokból. Úgy gondolom, hogy fogalomzavarokat kellene végre megszüntetni, és pontosítani kellene a Bibliában, mi az, hogy tanítás, mi az, hogy okítás, és mi az, hogy prédikáció. Ezt a hármat venném most hirtelen elő csokorba. Hiszen amikor a tanításról beszélünk, akkor sokszor nem tudjuk, mi az, hogy oktatás és tanítás közötti különbség. Amikor tanításokat hallgatunk, akkor nagyon sokszor nem tudjuk, mi a prédikáció, és melyik maga a tanítás. A tanítás. A Példabeszédek könyvében számtalanszor olvashatunk tanításról, és intés van több esetben. „Atyád tanításait ne vesd meg, anyád oktatását sem”, és itt máris kettéválik. A Példabeszédek 1:8; és a 4:1-ben olvasható ez a két figyelmeztetés, de egyben rá is vezet arra, hogy Isten hogy osztotta ki a tanítást. Oktatás, tanítás.

 

Tanítás. Úgy gondolom, hogy itt van a kereszténységen belül is a hatalmas nagy tévedés, hogy bárki taníthat. Talán itt érthetjük meg azt, amit Pál intve mond, hogy nő ne tanítson, mert ő arról beszél, amit az Ószövetség során végestelen végig láthatunk, hogy Isten tanítja az Ő népét. Isten megbízza Mózest, hogy tanítsa azt, amit Ő adott. A tanítás mindig az Atyától jön. Az Atya tanít. A férfi tanít és patriarkális rendben így Isten tanít tovább. Nem a nő tanít. A nőnek az okítás ott van, és ezt majd később hadd folytassam.

 

 

Tanításról beszélve, elővehetjük a Timóteusnak írt levelet, hogy mi az, ami elegendő a tanításra. A teljes Ószövetség, a Tanach, maga Istennek a Tórája, és az egész Ószövetségi könyvnek mondható könyvek, elegendőek a tanításra. Amikor olvastam itt ezt a bibliai verset, hogy „Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.”, akkor bizony mai Igét is mondhatok ezzel kapcsolatosan, hiszen rengeteg, rengeteg, modernebbül mondva, szájtépés van tanítás nevében. Rengeteg, de rengeteg van, ami a bizonysággal nem kapcsolatos, mert a tanítás, a bizonyság és az ígéret ugyan összefüggő dolog, de meg kell tanulnunk a Bibliából: Isten tanítja az Ő népét, a bizonyságot a népen keresztül láthatjuk. Tanítás, bizonyság és ígéret. Isten ígéreteit látjuk az Ő népén beteljesedni. Nem mi tanítunk, hanem Isten tanít bennünket, hogy tovább tudjuk adni. A mi életünk a bizonyságtevő, tanúságtevő, tanítvány életünk nem más, mint Istennek a bizonyságai az életünkön, ami látható. Isten ígérete az életünkön látható, és a tanítás is Istené. Ezt azért mondom, hogy értsük meg Izraelnek az elhívását is. Izrael nem tanít. Isten tanítja Izraelt, hogy Isten bizonysága meglátszódjon Izrael népén, és Isten ígéretei láthatóak legyenek Izrael népén. Ugyanez kötelezően azonos magával Krisztus Testével, magával Jesua HaMassiah Testével is. Nem emberek tanítanak, hanem maga Isten tanította az Ő Fiát. Tanította, igen. Elmondta Neki minden akaratát, törvényét, minden szándékát, tervét ezzel az emberiséggel. Csak azután adta át Neki a hatalmat, hogy uralkodjon. Ebben a pillanatban Jesua HaMassiah az uralkodása által, bizonyságot ad az emberek által, hogy lássátok, hogy milyen életek vannak, és bizonyságot ad, hogy ez, meg ez a prófécia, úgy negatív, mint pozitív történések, mind beteljesednek. Magát Isten Szavát tanítja az Ő Fia, aki Istentől kapta, és a bizonyság, és az ígéret Istené. Itt van a probléma, hogy tanítanak mindenféle bölcsességet. Itt van a probléma abban, hogy a bölcsességet sem ismerik, mint szót. A bölcsesség nem más, mint Isten akaratának megismerése. Isten Szavának a megismerése, és nem az a rengeteg tanulás, rengeteg okoskodás, amit bölcsességnek hívnak, immáron 2000 éve keresztény néven. A keresztény bölcsesség nem bölcsesség. A keresztény bölcsesség tudomány, amit lehet használni rosszul, és lehet használni jól. Ha Isten akaratához társítok egy tudományt, amivel megerősítem bizonyságként, és ígéretként, abban a pillanatban lehet hasznos tudomány, de semmiképpen nem bölcsesség. Istené egyedül a bölcsesség. Isten önmaga bölcs Isten, Aki adott nekünk lehetőséget megismerni a teremtett világot, adott törvényeket mindenen keresztül, mint Jób könyvében olvashatjuk a 38. fejezetben és más helyeken is: tanulj az állatoktól! Tanulj az állattól, a baromtól, megtanítja neked a törvényt. A madár elmondja neked. Érdemes lenne ezen a kettőségen is elmenni, hogy hogyan tanítja meg a törvényeket, Istent hogy ismerteti meg az állat, és hogy beszél róla a madár. Nem akarok érzelmesen elmenni, amikor tényleg a madaraknak a veszekedését, családi életét hallgathatom naponta többször is, és azt a csodálatosan szép csicsergést, hogy jön az eső, lesz giliszta, amit megesznek. Már előre beszélnek a madarak a kis csivitelésükkel. Jó vidéken élni, megmondom őszintén. De a tanítás Istené! Az eszközei vagyunk, ugyanúgy, mint az állatvilág, ugyanúgy azok az emberek, akiknek Isten több látást adott. Akik elmondhatják, hogy Isten fiainak hívhatják őket, mert az Atya tanít és nem a fiak. A fiak csak tovább adnak, és itt van a bizonyság, mint igazolása Isten Szavának, Isten tanításának: Ő mondta, ez lett. Ő mondta, ez az ígéret beteljesedett. Isten tanítását igazolták vissza a bírák, Isten tanítását igazolták vissza a próféták és önmagában Isten tanítását alkalmazza maga Jesua HaMassiah. Így érthetjük meg, a Szent Szellem megtanít mindenre, hiszen Krisztus Szellem, ami mindenre megtanít. Megtanít arra, amit az Atya tanít nekünk. Amit az Atya adott nekünk tanításként.

 

 

A tanítással kapcsolatban sokszor úgy vagyunk, ahogy az előbb is beszélgettünk, hogy én például sok éven keresztül tanultam orosz nyelvet, hát megmondom őszintén, nem sok hasznát vettem az életben, mert a muszájból nem lett majdnem semmi. Majdnem. Ugyanúgy tanultam hegedülni, hát nem lett belőlem se prímás, se Mehudin, de nem volt mégsem fölösleges, mert bizonyos dolgokat megtanultam, amit egy ukrajnai szolgálatban használhattam, mert tudtam oroszul beszélni. Bizonyos kapcsolódási pontok, bizonyos tudásokat akár zenében, akár másban, a cigányság közepette, a hegedű által azért volt valami haszna. Ugyanígy vannak a keresztény tanítások is. A ráerőltetettekből van valami töredék, ami mégis használható, ott van, és berögződik, mint az a pár orosz szó, ami bennem van. Milyen jó, hogy bennem maradt! A többi az kiment, és fogalmam sincs, hogy hol van. A tanításnál tudjuk meg, hogy egyedül a mi életünk az, ami bizonysággal és az ígéretek látható megvalósulásával az, ami másokat tanít Isten Szavára és akaratára! A te életed Istenre fog mutatni, Istennek az Igéjére, Istennek az elrendelt Igéjére fog vezetni.

 

 

Amikor itt olvastam, hogy „Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.”, akkor ez ma is érvényes tanítás. Bölcsesség Igéjétől elvezet! Magyarul Isten bölcsességének, akaratának bölcsességétől, Isten ismeretének Igéjétől. Attól, hogy tudom, mit akar Isten. Tudom, mi az, ami személyesen nekem szól. Tudom, mi az, ami a népemre, vagy minden emberre vonatkozik. Attól visz el. Ma nagyon sokan tanítanak. Tanítanak, és pedig olyanokat, amik öncélúak. „Neked ezt kell csinálni!” Tényleg érted Isten akaratát, Isten Igéjét, aminek működni kell? Felszólítás, parancs, és minden egy személyben, hogy te mit csináljál. Óvakodj ezektől! Óvakodj, sőt „szűnjél meg fiam hallgatni az olyan tanítást”! Szűnjél meg! Nem csak időszakonként hallgass és dobd félre. Ne hallgasd soha többet! Szűnjél meg hallgatni olyan tanítást, ami nem Isten Igéjéről szól! Ezt a hétköznapokra is lehet mondani. Sok igazság van, sok bölcsesség van. Rengeteg, rengeteg féle bölcsesség van. Mint a hármas tagozódását a kereszténységnek sokszor emlegettem, bizony Bibliakutatások tömkelegét olvashatom, könyvtármennyiséget bármikor lehet prezentálni. De hol van belőle Isten neked szóló bölcsessége, bölcs akarata, magyarul ígérete? Honnan tudod meg, hogy mit akar Isten mondani? A többségéből valami nagyon kis töredék jöhet át, mint az én erőszakos tanulmányaimból. Bizony. Szűnjél meg! Szűnjél meg! Menj oda vissza egyszerűen Isten elé, és értsd meg: a teljes Írás elegendő! Ez pedig annyit jelent, hogy az Ószövetség. Annyit jelent, hogy az Ószövetségnek azon könyvei, amelyekben benne van Isten akarata, törvénye, amit a választott nép prezentált, mert megélte. Benne vannak a következményei, a bizonyságai, ha nem teljesített egy törvényt. Az engedetlenség és az engedelmesség bizonyságai. Ott vannak az ígéretek, a beteljesedett ígéretek, a be nem teljesedett ígéreteknek ott vannak az élő folytatásai. Ma láthatóan fejlődnek. Nem akarok utolsó időkről beszélni, de mindaz, ami Isten ígérete Izraelre, látható folyamatában megy. Mik azok, amik Krisztus Testére ígéretek? Látható formában mennek, még a negatívok is, az utolsó időkre jellemző bűnös világnak a megalakulása, működése, létezése is működik. Elegendő nekem az, amit Isten mondott. Elegendő az Ószövetség, csak hozzá kell tennem, hogy akkor lesz mégis teljes, amikor én ebben benne leszek Krisztus által. Amikor Krisztus által ismerhetem meg az Atya ígéreteit, az Atya bölcsességét, az Atya Igéjét, csak Őáltala ismerhetem meg, mert gyakorolja. Csak akkor van bizonyságom, és csak akkor vagyok bizonyság, és csak akkor vagyok benne az ígéreteiben, és csak akkor láthatják mások Isten ígéreteit az én életemben beteljesedni.

 

 

Szűnjék meg a fölösleges tanításoknak a közlése, s a fölösleges tanításoknak a befogadása. Nincs értelme, mert elvisz Isten Igéjétől. Annyi okos előadást és tanítást lehet hallani különösen a mai világban, amikor itt van az internet, és egyéb médián keresztül is itt vannak. Vajon Isten Igéjét mondják, vagy a maguk kis portékáját árusítják? Azt akarják rád kényszeríteni? Valóban Isten törvényét mondják? És nagyon nagy kétségeim vannak, amikor különböző angolszász területekről érkező, szentnek mondott emberek itt tanítanak. Tudják egyáltalán, hogy hol vannak? Tudják egyáltalán, hogy egy Magyarországon lévő embernek mi az aktuális ígérete, mi az aktuális negatív, vagy pozitív bizonysága és az aktuális cselekedete, hogy mit kellene tenni? Olvasunk mindenféle csodákat, miközben jelentős döntése lesz néhány nap múlva a magyar népnek. A Magyarországon élő népeknek, és mi olvassuk, hogy milyen színű angyalka mászkált a felhőkön. Olvassuk, hogy valaki a pokolban járt. Megmondom, sosem járt ott, mert ha onnan jött, akkor az a Sátán, vagy valami alkalmazottja, akit ideküldött. Nem szeretnék olyan emberrel találkozni, aki a pokolban sétál. Vagy ott van, vagy nincs ott. Döntsük el! De ugyanúgy a mennyben sétálókat is hagyjuk! Nekem az aktualitás kell! Az az aktualitás kell, hogy most, itt, neked, nekem, mit mond Isten. Most, itt, nekem. Pontosan ez az, ami előrevisz bennünket. Ez, amikor Isten bölcsességét keresem, akkor megtalálom benne a személyemre szóló akaratát Istennek. És meg fogom találni azt, aki hasonló módon, részben, vagy teljesen abban az akaratban, vagy időszakosan, vagy valamilyen mennyiségben kapcsolódik. Megtalálom a testvéremet. Itt mindenki testvért akar csinálni a saját erőszakával. A saját maga akaratával. És amikor ezt a saját maga akaratát közli tanításként, akkor bizony előjön egy olyan bibliai vers, ami a Jelenések könyvében olvasható. Az a bibliai vers, amiben ott van az, hogy az egyik gyülekezetnek a felrója Isten, hogy Jezabel tanítását megtűrted (Jelenések 2:20-ban)! Ez a panasza Istennek! Ez a panasza ma is akármelyikünknek megszólal, hogy kutakodok, mindenféle emberi vélemény, tanítás kell. Nem Isten bölcsessége. Abban a pillanatban ajtót nyitottam Jezabelnek! Nem annak a nőnek, hanem Jezabelnek, aki le akar uralni. Csak egy kis panaszom van az internet lapozgatóknak, az önmagukat mutogatók mindenféle írásainak, a másokat, embereket reklámozó bejegyzéseknek és küldeményeknek. Csak egy kis panaszom van: kinyitottad az ajtót Jezabelnek. Kinyitottad, és itt fellelhető, hogy az atyai tanítás, ami Istentől és patriarkális rendben, így a férfiaktól is, akik Krisztusban vannak, onnan adódnak, a női vonalként erősödik meg Jezabel. Az a vonal erősödik meg. Jezabel lehet férfi is, de az elnőiesedett férfira jobban jellemző Jezabel, és a nőkre is jobban jellemző a Jezabel. Hiszen egy férfi Isten bölcsességét közelebbről, nem a teste és lelke, az érzelmi állapota kapcsán érzi meg, hanem pontosan az elrendeltsége miatt, értelmén túl is, szellemben is elsőként ő kapja. Ez nem minőségi különbség, hatalmi különbség, hanem egy sorrendiség, amit Isten így rendelt el. Egy panaszom van: Jezabelnek engedtél. Egy panaszom van: Jezabel tanít téged, és félrevezetett. Jezabel. Ha valahol egy tanításban ott van az uralkodás, akkor ott van Jezabel. Ha valahol egy tanításban ott van, hogy ezt kell tenni, így kell tenni, és nem tudja mindezt Isten Igéjével, bölcsességével alátámasztani, ott Jezabel van. Amikor tanokat, módszereket és egyebeket tanítanak, ott Jezabel van, és Jezabelnél mi vagyunk a hunyók, mi engedtük. Mert Istennek a Törvényét, Igéjét, magát az Ószövetséget dobjuk ki! Húzós, nehéz, ott vannak a zsidók, az övék, nekik kell. Itt jött be Jezabel! Itt jött be Jezabel tanítása, és itt van az, amikor Isten most is szól: Jezabel tanít! 2000 éve Jezabel tanít, nem veszed észre? S a legkisebb kislányai is tanítanak, mert mindenki akar valamin uralkodni, valami hatással lenni, alárendelni az embereket, hiszen ez egy sokezer éves módi. Isten Igéje, Isten bölcsessége az, ami épít bennünket, életet ad, vagy mindenféle abrakot eszünk, mint a lovak.

 

 

Isten pedig bőségesen megadta a tanításokban, bőségesen megadta Izrael népének a vonulása során, hogy mit igen, mit nem. Értsük meg! Isten adott egy könyvgyűjteményt számunkra, ami arról szól, hogy Isten tanít, és Isten bizonysága te vagy, hogy a bűneidnek a bizonyságát te hordozod, az ígéretek birtokosa te vagy, vagy az ígéreteidet elveszítetted. Isten tanít egyedül! Isten tanít egyedül, és megtanította Önmagát, megtanította Messiásunkat, megtanította Krisztusra, hogyan tanítsa Őt. Isten önmagát adja az Igéjében, hiszen az Ige és Krisztus ugyanaz. Kezdetben adta az Igét. Nem kell nekünk más Ige! Nem kell! Nem kell nekünk más bölcsesség, hiszen még figyelmeztet is Isten, hogy szűnjék már meg! Ebben egy türelmetlenséget is érzek, hogy szűnjék már meg az olyan tanítás, amely Isten bölcsességétől visz el! Isten bölcsessége pedig nem más, mint az Igéje. Isten bölcsessége pontosan Krisztus. Abban a pillanatban a Szent Szellemtől is elvezet a sok okoskodás, a sok mindenféle igazság, a sokféle tanítás elvisz a Szent Szellemtől, nem engedi működni, Aki pedig minden igazságra, mindenre megtanít ígérete szerint. Tanítani Isten tanít.

 

 

Okítani? A nő tanít. Nőiesek vagyunk sok esetben, mert ok-okozatban gondolkozunk. Történt valami, és rájövök, hogy ez az oka. De sose tanulunk, soha. Nagyon kevésszer. A nő okít. Isten tanít. Isten ad valamit, amiben ott van a bizonyság, és az ígéret lehetősége. Mi pedig ebben az elnőiesedett kereszténységben, a Mária-kultusztól kezdve sok mindent mondhatok, mint kezdő lépéseket, ebben viszont mi okítunk. Ennek az oka ez, annak az oka az, és soha nem történik változás! Ma bűnös voltam, és ez történt, tudom az okát, nőiesen. De nem tudom azt, mert nem tanultam, hogy ennek van egy Isten ellenes akarata is, ami Isten akaratával ellentétes. Bölcstelen voltam, istentelen voltam. Ne az okokat keressük, hanem a törvényt! Ne az okításban éljük ki magunkat, hogy egymást okítjuk, hogy itt ez van, ott az van, ezzel az van, azzal az van. Nem! Elég! Fölösleges! Az okítás vezessen oda az Atyához, Aki megtanít! Az okítást fejezzük be, mert nem visz előre sehogy. Semmi, de semmi nem történik. Az okot legfeljebb ki tudjuk kerülni, de működik. A tanítás meg megmondja, hogyan szüntesd meg. Hogy legyél szabad, hogy legyél tiszta, hogy legyél megszentelt állapotban. A tanítás pontosan erről szól, mint Ezékielben is írja: a papok feladata nem más, mint szétválasztani a szentet a nem szenttől, a profántól, és a tisztát a tisztátalantól. (Ezékiel 44:23) Itt piaci verseny megy, hogy, jaj de jó, jaj de szép, jaj de hatásos! De valahogy már észhez kellene térni keresztényként, hívőként, krisztusiként: Tudok én a tiszta és a tisztátalan között különbséget tenni? Tudok a tiszta és tisztátalan, a szent és a profán között különbséget tenni? Soha nem tudok, hogyha Isten bölcsességét nem ismerem, Isten törvényét, Igéjét! Soha! Úton, útfélen esek bele a bűnökbe, bajokba, botlásokba, tévedésekbe, mindenfélébe. Utána leülök szomorúan, kéken, zölden, sebesen, „hát ez volt az oka”, és okítom: „tudod, ezt csináltam, és ez történt”, és nem megyünk tovább, hogy Isten bölcsességéről beszéljünk. Tudom Isten Törvényét, és az ellen vétkeztem. Tudom Isten akaratát, és az én akaratom működött. Miért? Mert Jezabelt vettem tanítóul magam mellé, mert engedtem Jezabelt. Más uralmat engedtem magam fölött, hogy uralkodjon. Azért nem történik változás. Ezért nem történt változás, és számtalan esetben tényleg a Biblia csendesen szól: „apád tanítását, atyád tanítását, és anyád okítását ne dobd el, ne felejtsed el.” Nekünk egy Atyánk van, igen, Aki tanít. És itt a patriarkális rend helyreállításán túl, egy nőt nem alacsonyítok le azzal, ha azt mondom, ő csak az okokat ismeri sok esetben. A férfinek kell a változásokat hozni. A férfinek kell az Atyától megkérdezni: „Atyám, mit akarsz, hogy továbbadjam? Te taníts meg arra, mi a szent és profán, Te taníts arra, mi a tiszta és tisztátalan.” Nem nehéz megtanulni, hiszen Isten már jó előre gondoskodott az Ő Igéjéről. Jó előre gondoskodott a Törvényéről, jó előre gondoskodott bizonyságokról, úgy, ahogy Pál a nevelt fiának mondta: „a teljes Írás alkalmas tulajdonképpen mindenre.” Alkalmas elvinni az uralom alá, Krisztus alá. Alkalmas, hiszen Őrá mutat, Aki megtanulta az Atyától, alkalmazza az Atyától, mert megbízta arra, amit megtanult.

 

 

A mi életünkben is a tanulás olyan nehéz dolog. Mi az, hogy tanulni? Amikor tanul az ember, akkor bizony a kettő együtt működik, az okítás és a tanítás is. Egy iskolában, egy kémia, vagy akármilyen órán is, nekem hiába mondja el valaki, hogy ha a savat és a lúgot összekeverem, akkor só lesz belőle. Na, igen, igen, ez szép, bebiflázom, és mondom, mondom. Vagy ilyen, vagy olyan vegyület egymással hogy lép reakcióba, vagy mi az, hogy katalizátor. Az igazi tanulás arról szól, amikor kísérlet van. Amikor a tanár odahív, na, hogy csináljuk a durranó gázt? Mit kell összekeverni? Hogy tud durranni úgy valami az életedben, ha ezt, meg azt összekevered. Hogy tudja a sav és a lúg egymást kiegyenlíteni és só lesz belőlük? Semlegesíteni? Mi a fizikai, kémiai reakciók látható próbái, mondjuk így, bizonyságai? Na, ezért adott Isten „osztályokat”, testvéreket, hogy együtt ne kísérletezzünk, de ha látunk egy Törvényt, azt már tanuljuk is meg. Mert ha nem tanuljuk meg, akkor minden durranás valaminek az oka lesz, de ha megtanultuk, akkor nem keverjük össze azt, ami összerobban. Isten ilyen kísérleteket mutat be, amiket úgy hívunk, hogy bizonyságok. Szétrobbanó életek, és más területen virágzó életek. No, ezeket mutatja meg Isten, és ezeket mutatta meg a választott népnek, Izraelnek egész életében. Ma is különben, ezt mutatja. Tedd, vagy ne tedd. Válaszd ezt, vagy azt! Isten szeret bennünket annyira, hogy Ő az Igéjét adta. Ő az Ő teljes bölcsességét Krisztusban nekünk adta. Az Ő Fia, Aki az Atyától tanult, még tovább adta a Szent Szellemnek, Aki szintén Önmaga, hogy bennünket tanítson. Nincs szükség emberi tanításra! Nincs szükség! Isten tanítson bennünket, de mi mindig legyünk bizonysága Istennek, és legyen látható Isten ígérete az életünkön! Ez pedig azt jelenti, hogy mi megtanultuk Isten Igéjét és engedelmesek vagyunk. Ez bizonyítja azt, hogy igazából nem karizmatikus vagy, hanem a Szent Szellem vezeti az életedet. Ennek van bizonysága, van pozitív bizonysága, mert nem az ok és okozat bajában vagy benne, hanem tudod, hogy mit mond neked. Megtanultad a tananyagot. Istennek a munkája nem azt jelenti az életünkben, hogy ok, ok, okozat! Nem azt jelenti, hogy már megint okultam, megint okultam…. már megint! Nem erről szól! Ha valaki valamit megtanult, azt alkalmazza, vagy elveti, hogy soha többet ne működjön. A törvény lezáró, és folyamatot elindító utat mutat. A törvény lezár: nem többet! Vagy engedelmes vagyok, igen! A törvény nem okozatokat mutogat, hogy hát már megint! Nem az okítás a témája a kereszténységnek, hanem a Törvény! Isten akarata. A bölcsesség nem ugyanaz, mint hogy én az okokat feltárom, és elkezdem mondani, hogy „hát ez történik!” Egy lelki gondozásban, egy személyes kapcsolatban is, nem az ok-okozat a kérdés, hogy mi miért, hanem az ok-okozat tovább kell lépjen, mi Isten törvénye, hogy ne legyen ok sírni, hogy ne legyen ok szenvedni, hogy ne legyen ok újra és újra elbukni. Mert Isten törvénye a hatalmas védelem. Isten törvénye nem más, mint Isten bölcsessége. Isten bölcsessége az Ő Igéje, s az Ő Igéje Krisztus és az Ige működése Krisztus uralma. Krisztus uralmának a működése a Szent Szellem minden dologra történő tanító hatalma és ereje.

 

 

Nem mi vagyunk a tanítók. Mi csak eszközök vagyunk. Nem mi vagyunk a tanítók. Isten rajtunk, bennünk akarja megtanítani, hogy másnak bizonyságként látható legyen az, amit Ő nekünk tanított. Az engedelmességet, azt, hogy hogyan mehetünk ezen az úton, ezt mind Ő tanítja, Ő. Nem mi. Ha ember tanít, és ez nem azonos Isten bölcsességével, Isten Igéjével, Jezabel! Istennek a Szava szerint, de mégis intő, a Jelenések könyvében olvasható, Jezabel tanít titeket. Jezabelnek a tulajdonságát ismerjük. Nem csak az uralkodó szellemisége van ám! Sok-sok tulajdonsága van Jezabelnek. A gyilkosságtól kezdve sok minden. Ne adjuk oda emberi tanításoknak az életünket! Egyetlen egy bölcs van, Akit Istennek hívnak! Van valaki, aki közvetlen Őtőle tanulta, kapta, hiszen Ő is Isten, a Szentháromság egységében, maga Krisztus. Az Ő bölcsessége, az Ő tanítása, az Ő Igéje, Önmaga, nem más, mint Isten bölcsessége. Ezt lehet kérni. Ezzel a bölcsességgel való betöltekezés, a Szent Szellemmel való betöltekezés nem más, mint Isten akaratának a folyamatos, mint a szivacsba való felszívódás, a legkisebb hajszálért, a legkisebb érzelmünket is elérő betöltése, kiszorítása a rossznak. Más látás, más érzelem, és nem az ok-okozatokat fogjuk keresni, hanem kérni, hogy „itt valami fáj, a Te hatalmad, a Te uralmad legyen az életünkben! Törvény alá akarom helyezni magamat, nem úgy, mint a törvénytanító farizeusok, akik valóban törvény alá helyezték az embereket, leblokkolták.” Leblokkolták a zsidó farizeusok valamikor a törvényt, vakon tanították és nem élettel. A Törvényt szentenciaként, kényszerként adták, és emberként hirdették és élték meg. Ezt nem engedi maga a Szent Szellem, ha téged betölt. Nem engedi, hogy bárki, bármi leuraljon. Nem engedi, hogy a Törvény leuraljon, de ez nem a Törvény elvetése. Nem a Törvény tagadása, sőt, Isten bölcsessége, Isten Igéje, amelynek van azért része. Isten Igéje a Törvény. Isten Igéje Isten bizonysága. Isten Igéje Isten ígéretei. Ha valaki más ígér, ha valaki önmagát mutogatja, vagy mást mutogat bizonyságként, ha valaki más törvényt tanít, azt úgy hívják, Jezabel. Jezabeltől légy szabad! Légy szabad, és ha nem vagy szabad, akkor taníthatatlan vagy! Mert erősebb az a bálvány, az az erő, az a szellemiség, amit jezabelinek nevezhetünk. Erősebb, mert te úgy akartad. Szabadulj meg minden emberi, és minden Krisztustól távoli hatalomtól, akarattól, erőtől! Soha ne rendeld magad alá embernek! De rendeld alá magad Isten Törvényének, rendeld alá magad Isten Igéjének, és akkor van bizonyságod, van ígéreted és megváltozik az életed, mert az Ige uralma alatt Krisztus Testében vagy. Az Ige uralma alatt Isten akaratában egyetlen védelmed van Jezabeltől is.

 


 


 


HONLAPJAINKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, MAJD MINDEN FORMÁBAN TOVÁBBÍTHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELE, HOGY AZ ÍRÁSOK BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, A MÁSOLATOK TOVÁBB ADÁSA ENGEDÉLYÜNKKEL, TELJES TERJEDELEMBEN ÉS VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL, FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL TÖRTÉNHET, VALAMINT KIZÁRÓLAG INGYENESEN ADHATÓK TOVÁBB.

Copyright © 2005-2014 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő közösség
JHVH  NISSZI Szolgálat