121. Zsoltár

Elhangzott a SÓFÁR Jeshua HaMassisah-ban hívő Közösség szerdai alkalmán

2015. november 4.

 

Tóth Ágnes:

 

Egyszer valaki kérte tőlem, hogy ha adódik lehetőség, akkor folytassuk a Grádicsok énekét, és gondoltam, hogy előveszem a második lépcsőfokot, hogy megnézzük, miről szól, és mit üzen nekünk. Mi az az üzenet, ami tovább vezethet bennünket. Tehát olvasom a 121. zsoltárt.

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!”

Úgy kezdődik ez az igeszakasz, hogy valaki segítséget szeretne kérni és keresi a segítséget. Amikor segítségre van szükségünk, akkor általában vagy nem értjük az adott élethelyzetünkre az Úr akaratát, nem értjük a helyzetünkre a törvényt, és sokszor olyan megoldásokat szeretnénk kapni, ami megoldja a mi helyzetünket, mondjuk, megtér az az illető, akivel konfliktusunk van, vagy megúszunk valami problémát, ami a nyakunkon van. De ebből az igeszakaszból látni fogjuk, hogy a segítség az nem egészen így érkezik, amire vágyunk, amit azt gondolnánk, hogy megoldaná gyorsan a mi helyzetünket. A segítségnél felnéz valaki, és akire így baj esetén rá szoktunk nézni, attól általában várjuk a segítséget, akár mondjuk a lelkésztől, vagy a barátunktól. Tehát hogyha bajban valakire nézünk, általában attól szeretnénk valami megoldást, valami választ a kérdésünkre.

És a zsoltáros az ő szemét, a tekintetét ráemelte a hegyre. Elgondolkodtam, hogy miért pont a hegyre. Miért nem Istenre nézünk, miért a hegyre? És azért, mert a hegy a szövetségnek a jelképe. És itt rögtön felteszem azt az első kérdést, hogy rendben van-e a mi szövetségünk? Rendben van-e? Eljött-e az a pillanat, amikor örökké és visszavonhatatlanul az Úr kezébe tettük az életünket? Eljött-e? Mert, ha nem, akkor lehet, hogy nincs mire nézni. Mert a segítséget a zsoltáros úgy kereste, hogy erre a szövetségre nézett. Hiszen a szövetségből adódik később, hogy honnan jön. Csak onnan jön, hogyha rendben van a szövetségünk. Rendben van az átadásunk, akkor mondhatjuk a mi Urunkat Örökkévaló Istennek, és akkor jöhet Ő a mi segítségünkre. Van-e mire nézni, vagy pedig nincs?

Nem lenne rossz, ha ezt megvizsgálnánk, hogy örökké, visszavonhatatlanul, életünk minden területét átadtuk-e az Úrnak? Vagy fenntartásaink vannak, vagy csak félig-meddig, vagy esetleg valami gyülekezetnek, vagy valami vallásos felekezetnek adtuk át az életünket? Mert, ha nincs rendben ez a szövetségünk, akkor nincs mire nézni. 

És itt ugyan a Károli fordításban úgy szól, hogy onnan jön, de az eredeti szövegben az van, hogy honnan jön. Honnan jön a mi segítségünk? Hogyha rendben van a szövetség Istennel, akkor onnan jön, akkor van onnan jönnie a segítségnek. És ez a jön szó, ez nemcsak az, hogy onnan érkezik és odajön hozzánk, hanem közösséget keres, megvalósít, beteljesíti. Tehát a szövetségből adódik az, hogy jön a segítségünk és jön, aki beteljesíti mindazt, amit ígért a szövetség által számunkra.

Az Örökkévaló a mi segítségünk. És itt a szövegben úgy szól: az Úrtól van. De ez a szó, az Örökkévaló szó szerepel itt. Tehát, akinek rendben van az élete, aki újjászületett, aki már Örökkévaló Istennek ismeri az Urat, akkor jöhet a segítség, és hogyha rendben van a mi életünkben, rendeződött a mi életünk, akkor jöhet segítségül számunkra az Örökkévaló. Érdemes először megvizsgálni, hogy áll a mi életünk? Rendben van-e a mi szövetségünk? Mert, ha nem, akkor nem várhatjuk az Örökkévaló segítségét az életünkre.

És itt a második versben, meg is nevezi, hogy aki teremtette az eget és a földet. Aki alkotta, aki fenntartja, aki azóta is munkálkodik, és nemcsak a földön, hanem az égen is Úr. Ő az Örökkévaló Isten.

A harmadik vers így szól, hogy nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Mitől inoghat az embernek a lába, és milyen lábinogásról lehet itt szó? Itt arra gondoltam, hogy az Úr követésében inog-e a lábunk? Inog-e a lábunk? Ingadozik-e, hogy mennék is, nem is. Nem engedi. Hogyha Ő a mi Örökkévaló Urunk, akkor nem fogja engedni. Úgy adja Ő a segítségét, hogy nem fogja engedni, hogy inogjon a lábunk, hogy menjek, vagy ne menjek, vagy jó irányba megyek-e, valóban ez a Te akaratod? Hanem akkor egyértelmű lesz az út a számunkra, egyértelműen mutatja számunkra azt, hogy merre kell menni. Nem fogja engedni, hogy ingadozzon, vagy rázkódjon, vagy remegjen a lábunk, hanem végig vezet. Ő adja a segítséget, hogy meglássuk az Ő útját az életünkre, abban a helyzetben, amiben a segítséget kérjük. Abban meglátjuk a választ, meglátjuk azt, hogy mi az az út, amerre indulni kell, és nem is fogja engedni, hogy tétovázzunk, hogy ide-oda lépkedjünk, hanem segít, vezet. Nem engedi, úgy adja a segítségét, hogy egyértelműen mutatja az útirányt, hogy merre kell menni, hogy ne ingadozzunk.

Van ennek az inog szónak egy másik jelentése is, ami igát jelent, és itt érdekes, hogy hogyan kerül ide ez az iga szó, és számomra az volt a másik üzenete ennek, hogy nemcsak hogy nem engedi, hogy az Ő útján ingadozzunk, hanem nem engedi, hogy agyon nyomjon minket a teher. Olyannyira nyomjon a világ terhe, vagy, ami ránk rakódott, ami nem enged tovább menni, hogy emiatt remegjen a lábunk. Az inogjon a láb azt is jelenti, hogy valami súlytól megremeg, meginog, és nehezen megy a haladás. Nem engedi, hogy az élet terhe, a mindennapi problémák úgy a nyakunkba szakadjanak, hogy emiatt lelassuljunk, emiatt ne haladjunk az Ő útján, hogy emiatt esetleg meg-megálljunk, hanem adja a segítséget, hogy haladjunk. Az Ő segítsége először is úgy adódik, hogy nem engedi, hogy inogjon a lábunk, vagy nem engedi, hogy a súly annyira lenyomjon, hogy emiatt megálljunk, tántorogjunk, rázkódjon a lábunk, remegjen a lábunk.

És nem szunnyad el a te őriződ. Milyen jó az, hogy nem szunnyad el, nem fárad el! Nem mondja azt, hogy most már elég volt, elfáradtam a te problémáidban. Hanem örökké éberen marad, és az őriződ. Ez a szó nagyon gazdag jelentést takar, mert egyrészt figyel, megles, másrészt vigyáz rád, biztonságban tart, magánál tart, és van egy harmadik része, ami megtart. Megtartja a szövetséget, az ígéretet, tehát tartja magát az Ő szavához. Nagyon gazdag ez az üzenet, hogy először is figyel, lát mindent, ami bennem vagy velem van. Másrészt biztonságban tart, magánál tart, és harmadrészt megtartja az ígéretét, megtartja a szövetségét, amit rám is kiterjesztett.

És nem szunnyad, nem alszik Izraelnek őrizője. És milyen jó, hogy itt az Izrael szó van, mert ez Krisztus Testét is takarja. Nem alszik, nem szendereg, nem fárad el Izraelnek őrizője. És az Úr a te őriződ, és itt megint az Örökkévaló az, aki a te őriződ. Az Örökkévaló az, aki figyel, aki lát, aki látja minden gondodat, látja minden érzésedet, mindent, ami veled történik. Ő, az Örökkévaló, aki biztonságban tart, aki magánál tart, és az Örökkévaló az, aki tartja magát az Ő szövetségéhez, tartja magát az Ő ígéretéhez. És olyan jó, hogy ez háromszor is, vagy többször is elhangzik ebben a zsoltárban, hogy Ő az őriző. Hogy ne felejtsd el, ennek valami fontos a jelentése, hogy igenis Ő az őriződ, és nem szunnyad, nem fárad el, nem lesz idült, öreg, nem fog elaludni ez a figyelem, nem fog elszunnyadni, hanem Ő tartja magát az Ő ígéretéhez. Minden rajtunk múlik, hogy mi történik az életünkkel, mert Ő figyel, biztonságban tart, és megtartja a szövetséget.

És mit jelent ez az őrzés még? Nagyon érdekes, mert a lábról már szólt a zsoltár, hogy nem engedi, hogy inogjon a lábunk, és a következő pedig a kezünkről szól: a te árnyékod a te jobbkezed felől. A te árnyékod, tehát a betakarásában van a jobb kezünk, az, amelyik cselekszik. Az Ő védelmében van az a feladat, amit nekünk meg kell tennünk. Az Ő betakarásában van az a feladat, amit véghez kell vinnünk. Amit számunkra Ő adott, elhívást, feladatot, azt Ő beárnyékolja, védelem alá teszi, hogy meg is cselekedjük. És itt fontos, hogy azt teszem-e, amit tennem kell, mert csak az van az Ő védelme alatt, vagy pedig megvizsgálandó, hogy a helyemen vagyok-e, az elhívásomban vagyok-e, mert az van a védelem alatt, amit Ő tervezett a számomra feladatot. Az Ő őrzése kiterjed arra, hogy ami az én elhívásom, amit meg kell tennem, ami az én feladatom, arra Ő adja az Ő árnyékát, az Ő védelmét.

A következő vers arról szól, hogy: Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. A Napnak van egy olyan jelentése, hogy Istennek és Krisztusnak ítéletes jelenléte. És ez, hogy nappal a Nap nem fog megszúrni, az azt jelenti, hogy Isten jelenlétében nem fogok én megöletni, összezúzni, elfonnyadni. Nem fog, tehát megállhatok Őelőtte, mert az Ő újjászületett gyermekeként megállhatok Őelőtte. Ő adja a védelmét, adja a betakarását arra, hogy megállhatok az Ő jelenléte előtt. És éjjel, ami az Istentől való távollét, és a Hold, a sötétség uralmát jelenti, attól sem kell tartanom, hiszen Ő nem engedi, hogy a rossz erő rajtam hatalmat nyerjen, hogyha az Ő gyermeke vagyok, hogyha az Ő újjászületett gyermeke vagyok. Adja a védelmét, adja a betakarását az életemre, hogy az Ő ítéletes jelenléte sem fog engem agyonütni, megölni, hiszen Ő megcselekedte már azt, hogy újjászületett lehetek. És éjjel az Istentől való távollét, tehát a sötétség uralma sem fog már rajtam erőt venni.

Az Úr a te őriződ. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőriz minden gonosztól. A gonosz szava itt a rossz, hitvány, taszító, nem tetsző, sikertelen, boldogtalan, szerencsétlen, szomorú. Megőriz engem ettől az élettől. A hitvány, rossz, Istennek nem tetsző élettől is megőrzi a lelkemet. Amiben benne van az embernek az érzelme, s benne van az akarat, a szándék, a gondolata. Tehát megőrzi a lelkemet attól, hogy hiábavaló, sikertelen, taszító gondolatok uralkodjanak az én életemben. Hiszen ettől tisztít meg az Ő vezetése által, és nem engedi, hogy az érzelmeim is kicsapongjanak ilyen irányba. Az Ő segítsége abból adódik, hogy az én lelkemet védi. Az én lelkemet őrzi.

És az utolsó versszak is nagyon érdekes. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! A ki- és bemenetel az egy vezetés, hogy vezet az Úr. De hova ki, és hova be? Mit jelent ez, hogy kimenni, meg bejönni? Őelőle kimenni és utána visszatérni? Bármikor így szabadságra mehetek Isten jelenléte elől? Nem, nem ezt jelenti. Hanem a kimegy-nek van olyan jelentése, hogy kikel, kihajt, felfakad, kifolyik a víz, hajt, növeszt, terem, alkot, létrehoz. Tehát őrzi az én kihajtásomat, kifakadásomat. Őrzi azt, hogyha növekszik bennem, és én itt arra gondoltam, hogy amikor Ő vezet, akkor megfogan az emberben az Ige, és azután kihajt, kifakad. Megértem, hogy mi az üzenet a számomra, megértem, hogy miben kell lépnem, és ekkor kezd növekedni bennem az az Ige, az az üzenet, ami számomra üzenet. És a befolyik, annak pedig az a jelentése, hogy megtérül, megterem, beteljesedik, beilleszt. Tehát, ami kifakad bennem és megcselekszem, annak lesz gyümölcse és annak gyümölcsével pedig visszamegyek az Úrhoz, és hálát adok. Tehát visszamegyek, hogy a gyümölcsét visszahozzam neki, hogy betakarítsa. Ő őrzi az én növekedésemet is, hiszen az Ige által adja az üzenetet a számomra, amiben tovább kell lépnem. Kihajt bennem, megértem, hogy mi az üzenet számomra, megterem bennem, hogyha megcselekszem, azután pedig, amikor gyümölcse lesz, és meg tudtam tenni, akkor pedig visszamegyek hozzá és viszem neki a hálám gyümölcsét. Őrzi a te ki- és bemeneteledet.

Milyen segítséget adott az Úr? Nem olyan segítséget, hogy megoldódik az én életem. Hanem azt a segítséget adja, ami sokkal-sokkal fontosabb ennél. Őrzi a lábamat, őrzi az utat, ami Hozzá vezet. Őrzi a cselekedeteimet, amit meg kell tennem. Őrzi az én életemet, hogy ne haljak meg az Ő jelenléte előtt, és nem enged át a sötétség uralmának sem. Őriz engem, a lelkemet, a gondolataimat, és az érzéseimet is, hogy ne legyen sikertelen, hitvány, taszító irányba ne menjen el az én lelkem. És őrzi az én növekedésemet, a ki- és bemenetelemet. A naponkénti üzenetet, a naponkénti továbblépést. Ez az Ő segítsége és olyan jó, hogy Ő így segít, hogy az Ő szövetségében lehetek, és legyen mire nézni, ha bajban vagyok. És ne össze-vissza szaladgáljak, hanem jusson eszembe, hogy mivel újjászülettem, ezért az Ő szövetségében vagyok, és minden helyzetben jön az Örökkévaló az Ő segítségével.

  


AZ OLDALAINKON SZEREPLŐ ÍRÁSOK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLNAK, ÍGY AZOK BÁRMILYEN JELLEGŰ TERJESZTÉSE ÉS PUBLIKÁLÁSA KIZÁRÓLAG ELŐZETES BELEEGYEZÉSSEL TÖRTÉNHET!
HONLAPJAINKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, MAJD MINDEN FORMÁBAN TOVÁBBÍTHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELE, HOGY AZ ÍRÁSOK BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, A MÁSOLATOK TOVÁBB ADÁSA ENGEDÉLYÜNKKEL, TELJES TERJEDELEMBEN ÉS VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL, FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL TÖRTÉNHET, VALAMINT KIZÁRÓLAG INGYENESEN ADHATÓK TOVÁBB.

Copyright © 2005-2015 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő közösség
JHVH  NISSZI Szolgálat