Jó ember?

Máté evangéliuma 12,35

Elhangzott a SÓFÁR Jesua HaMassiah-ban hívő Közösség csákányospusztai csendes napján

2017. július 28.

 

Orbán Béla:

 

Csendes napokra jöttünk össze és máris az elején egy kicsit könnyebb, egy kicsit általános dolgot veszek elő. Lehet, hogy meglepődtök, nincs előttem Biblia, ennek több oka van. De azért a Bibliából idézek, Máté evangéliumából olvashatjuk, hogy a jó ember a szívéből ad. Senki ne ijedjen meg, nem perselyezek, nem a tizedeket veszem mindjárt elő, hol van, mi van, nem kéregetni fogok, hanem egy meglepetést szeretnék azért mindenkivel megosztani, hogy a Bibliában olyan nincs, hogy jó ember. Akárhol keresed a Bibliában, senkiről, de senkiről nem mondja a Biblia, hogy jó ember. Noé nem jó ember volt, Dávid nem jó ember volt. A Bibliában nem található ez a kifejezés, hogy jó ember. Az, hogy jó Isten, még az is nagyon kevésszer.

 

S egészen más, mint, ahogy mi használjuk ezt a szót. Jó ember? Nincs jó ember! Nincs jó ember a Bibliában. Azonban mégis mi olyan sokszor használjuk. Ugyan kiről? Hát először magunkról: én olyan jó ember vagyok. Azután jön a következő: ő olyan jó ember. Azután: nagyon jó ember volt, amikor meghal valaki. S ha jól belenézünk, akkor meg kell mondanom, a jó ember nem biztos, hogy üdvözül. Tudom, hogy már megint borzolom az idegeket. Ki kell mondanom, a jó ember nem biztos, hogy üdvözül. Mert csak az az ember üdvözül, aki Isten Igazságában jár. Úgy, mint Noé. Noé Isten igazságában járt.

 

Mi olyan szépen tudjuk osztogatni, sőt megéljük a jó ember kategóriát. S a jó ember kategóriában ott van a probléma, nagyon nagy probléma: önbecsapók vagyunk és másokat is becsapunk. Mert mi, hogy jó emberek vagyunk, azzal bizony sokszor vásárolunk. Én jó vagyok valakihez, és ezért elvárom a fizetséget. Én jó vagyok valakihez, fogadjatok el. S mindig emberi szándéka van annak, hogyha valaki jó embert állít valakiről, mert abban a pillanatban elmondhatom azt, hogy nekem a hasznomra volt. Nekem, az én akaratomat cselekedte, nekem bármiben hasznot hozott. A jó ember nekünk az, aki a mi vágyainkat, érdekeinket betölti. S valahol ettől meg kellene szabadulni, ettől a jó ember kategóriától. Talán ez lenne a legfontosabb megértenünk: nincs jó ember!

 

A jó ember a szívéből ad. Így mondja ez az egyetlen jó emberre vonatkoztató bibliai vers a Máté evangéliumából. Azonban, mi az, hogy a szívéből ad? Szellemből ad! A rossz pedig úgyszintén a szívéből, és az is a szellemről szól. Ugyan, ki az, aki irányítja, hogy adjon? De félretéve az adást. Tényleg jó Isten van? Lehet megint megbotránkozni. Nincs jó Isten. Mindaz, amit Isten tesz, az a jó! Ezt bármikor megnézheti bárki a Bibliában.

 

Jó az Isten, mert hűséges. Jó az Isten ezért, vagy azért. Jó az Isten azért, mert ha Ő hűséges, ha Ő megítél, ha Ő valóban uralkodó Isten, az nekem jó. Nem Isten jó. Isten igazságos, és én lehetek igazságos ember, aki Isten igazságában jár, és így hat vissza a jó a többi emberre. Mert, ha én Isten igazságában, akaratában járok, akkor a másik embernek jó. Még akkor is, ha jelen pillanatban fáj neki a kimondott szó, még akkor is, hogyha nem érti, vagy fáj neki, vagy leleplezi az ember a bűnt, vagy bármit. Akkor is jó neki. Mindaz, ami Isten igazságával kapcsolatos az jó, és nem az ember jó, hogyha a másik emberrel viszonyban van, hanem az a jó, ha én Isten akaratát, megítélését, igazságát viszem másoknak. Legyünk jó emberek, igen. De az nem azt jelenti, hogy mi, hanem vigyük Istennek az akaratát, Istennek a Törvényét, Istennek az Igéjét, és akkor a másik embernek jó. S úgy vigyük, hogy éljük, szívből adjuk. Akkor vagyunk jó emberek, mert nem a magunkét adjuk, nem a magunk portékáját áruljuk, nem magunk fizetünk és vásárolunk, hanem Isten Igazságát visszük: magyarul Krisztust!

 

Akkor vagy jó ember. Akkor vagy jó ember, ha Krisztust viszed, és nem a humanizmust. Nem az erkölcstant viszed, hogy így kell viselkedni, mert akkor jó. Nekünk nincs más feladatunk, a jó embert, mint fogalmat átírni: Igazságban járó, Igazságot továbbító, Igazságot másnak bizonyságként továbbító emberként élni. Ezen a földön nincs jó ember, csak ember van, aki jót cselekszik. S ha a jó cselekedet a szívből jön, az szellemből jön.

 

Bizony nagyon sokszor önmagunkat csapjuk be, hogy mi Istennek is jót teszünk. Hát én jó ember vagyok. Nem! Mi még Istent is meg akarjuk sokszor vásárolni. Ezt tesszük, azt tesszük, mint a pogány görögök minden dombon és egyebeknél fizettek a bálványoknak, hogy visszafizessenek. Jó ember vagyok? Csak egy esetben lehetek jó ember. Ha Isten igazságát megtanulom, ismerem, gyakorlom az életemben, mások irányában gyakorlom. Úgy élek Isten igazságában, ami nem más, mint a Törvény szerinti megítélés kegyelemmel és Isten áldásaival még megszaporítva. Ezt élem mások felé.

 

Félre kellene tenni a tévhitet, hogy én jó keresztény vagyok. Nem vagy jó keresztény. Lehet, hogy jó keresztény vagy, csak az nem biztos, hogy krisztusi. Teneked igazságosnak kell lenni. Önmagadban az igazságnak működni kell. Önmagad az igazságot kell, hogy képviseld. S akkor Isten mondja: ő az, aki igazságban jár. S ez az üdvösség kérdésére is kihat. Nem tudunk Istennek tetszően élni. Mi úgy tudunk Istennek tetszően élni, ha Igazságban vagyunk.

 

Az Igazság pedig nem azt jelenti, hogy kitaláltunk valamit és kiraktuk a címkét. Hanem azt, hogy odaállunk a Törvény elé, megítéltetjük magunkat, hogy Uram, ez jó, vagy rossz. S ha rosszat cselekedtünk, kegyelmet kérünk, bűnbánatra megyünk és rendezzük emberrel és Istennel a kapcsolatunkat. A jó ember igazságban van a másik embertársával is. Megítéli Isten Törvénye, Igéje szerint a kapcsolatait. Tényleg ebben a kapcsolatban, azt, amit megélünk együtt, azt, amit teszünk együtt, Isten akaratával, Törvényével teljesen lefedhető? Teljesen egységben van vele? Akkor leszünk jó emberek. Akkor leszünk jók az emberekhez, hiszen Isten mindig a jót akarja. Megcselekedte és nekünk is lehetőséget ad az Ő megismerése által, hogy az Ő Igazságában, igazságos kapcsolatban legyünk egymással. Megtisztult, megszentelt, Törvény szerinti, nem ütközéses, nem bűnös kapcsolatban.

 

Jó ember vagyok? Ki ne mondd! Mond azt, hogy igyekszem Isten Igazságában élni. Igyekszem. Akkor valóban jó hatással vagy másokra. S az a jó hatás nem más, mint amit Isten akar a másik emberrel teáltalad. Teáltalad közölni, teáltalad megélni. Neked kell adni és nem elvenni. Nem szabad elhinni magunkról, hogy mi olyan jók vagyunk. Hiszen akárhová elmegy az ember: mi olyan jó keresztények vagyunk, drága testvérem, és minden. Hát a jóság csak úgy csöpög mindenhol.

 

És hol van az Igazság? És hol van Isten Igéje? És hol ismerik Isten akaratát? És hol vannak rendezve a bűnök? És hol van a bűnök rendezése által az, hogy jó minden? Hogy egy új kezdődött, mint a teremtésnél, hogy Isten kimondja: és jó minden. Ez a jó azt jelenti, hogy Isten akaratában rend van, mint a teremtéskor. „És látá Isten, hogy jó!”

 

Isten most mit lát rajtunk? Azt, hogy mi azt mondjuk, hogy milyen jók vagyunk. Az, hogy mi vigyázunk egymásra, nem mondom ki neki, és a másik az, hogy hát eltűröm a hülyeségeit, meg a bűneit is, toleráns vagyok -ezt a dicső szót már jó lenne törölni a keresztény szótárból-, hogy elviselem. Hát nem vagy jó! És nem a jót tolmácsolod és éled meg, ha elviseled a bűnt! Ha igazságban jársz, és kimondod a társadnak, a gyerekednek, vagy a testvérednek, hogy ez nem Isten szerinti, akkor vagy jó számára. De csak akkor, ha ez a szívedből jön!

 

Nem az agyadból, hogy kitalálom, hogy beidomítom a másikat. Hanem maga a Szent Szellem azt mondja: szólj már neki! Szólj már neki, adjál neki úgy szellemben, úgy lélekben, mint akár anyagi, fizikai világban is, adjál neki, mert Isten akaratához az is kell. Szívből, szellemből adni. Ez a jó! Ez akár egy adakozásnak is a jóvátétele, hogy Isten akarata megy tovább, növekszik, és működik. Krisztus Teste működik, Isten népe él!

 

Úgy gondolom, hogy sokszor le kellene vetkőzni magunkról, hogy milyen szépek, milyen jók vagyunk. Olyan szépen tudunk mi feszíteni templomi padokban, sok jó ember elvan. Nem merném megkérdezni, megtudni, hogy hányan járnak igazságban. Nem merném. De annyi jó ember van, csak ott már fényképek, szobor, meg minden ne készüljön róluk. Mi magunkat is olyan szépen tudjuk maszkírozni: mi jó emberek vagyunk. Hát nem gondolod rólam? Jobb, hogyha nem tudod. De tudd meg magadról, hogy ez a jó ember, humanista, meg másokat ajnározó, vagy bármi módon másoknak tetszelgő jósága, nem biztos, hogy Isten igazsága. Nem biztos. Üzleti szándék valahol, és ez a jóság lehet védelem, én kifizetem, csak ne bántsanak. Én templomban ott vagyok vasárnap. Ne mondja senki, én megteszem. Jó ember vagy, de nem Isten igazságában jársz. Ennek a két szónak a felcserélése életveszélyes lehet. Hiszen az önbecsapás által azt hiszed, hogy jó ember vagy és üdvözülsz, és messze nem vagy Isten megítélése, kegyelme és áldásának a birtokában sem.

 

Valahogy jó lenne ezt a szót, ezt az önmagunkat babérkoszorúval, üdvösséggel ellátó fogalmat valahogy kicserélni. Valahogy odaállni Isten elé, én nem jó akarok lenni: azt akarom, hogy Te legyél jó én általam. Hogy a Te munkád, a Te szavad, a Te Igéd, a Te parancsod, és a Te igazságod jó legyen annak az embernek, mert tudom, hogy jó, mert nekem is jó volt. Ezt kellene valahogy a helyére tenni. Nem másokat szédíteni. Nem önmagunkat becsapni. Kimondani: Uram, akkor vagyok jó, akkor végzek jót, akkor vagyok szállítója, tolmácsolója, szolgája a jónak, hogyha Te most engem megítélsz. Mert Törvény és ítélet nélkül nincs kegyelem, és ezek nélkül nincs jó.

 

S a jó, ha ebben az esetben a teremtés példáját veszem: nincs új! Majd Isten mondja ki, hogy jó, amikor az Ő akaratát látja, hogy teáltalad másban megszületik, másban működik, és abban te testvérként társ vagy, részes vagy, segítő, ahogy Isten akarja. Nem lesz új! Mert olyan jók vagyunk!

 

Ezért nincs a vallásos gyülekezetekben új, mert mindenki a jóra törekszik. De nincs Isten igazsága, vagy csak részben, vagy csak kevésbé. De nem igazságban járnak. A jóban járnak. Mondhatnám ezt akár diakóniának. Mondhatnám ezt akár missziónak. Tényleg Isten Igazságában jársz? Tényleg Krisztust viszed? Isten Igazságát? Mert az a jó. Annak a szerencsétlennek, annak a bűnösnek, aki még nem az Övé, az a jó. Nem te vagy a jó. Ne sajátítsd ki a jó szót. Nem te vagy a jó. Isten a jó, amit Isten cselekszik! Isten akarata, és működő akarata a jó!

 

Szokjunk le erről a szóról, hogy jók vagyunk. Nem vagyunk mi jók. A mi igazságunk, a mi megítélésünk, kegyelem és bűnbánatunk által lehet jó helyzet, jó állapot, jó történés. De nem te vagy a jó. Nem. Tanuljunk meg úgy visszavonulni, hogy Istennek adjuk vissza azt, hogy Ő az Igazság. Ő az, Aki adott egy rendet, Ő az, Aki ezt a rendet megengedi, hogy helyreállítsa az ember megtérése, újjászületése által, és ebben bizonyság legyen másoknak. Mert, amit teremtett, az jó volt, csak mivé lett. Nem vagyunk mi jó emberek. Ne csapjuk be magunkat!

 

Viszont akkor tényleg sok-sok bizonyságot elmondhatunk, és békességünk van, hogy ahol Isten Igazságát mondtuk ki, ott életek változtak. Ott Krisztus uralma, mint olyan, növekedett, és jó lett. Isten szerinti lett egy család, egy házasság, sorolhatnám, hogy mennyi mindennek kellene jónak lenni. Mindennek jónak kellene lenni. Nem neked. Nem nekem. Törekedjünk arra, hogy Igazságban járjunk!

 

S ha megnézzük a Bibliának a szavait, mindenhol ezt látjuk: és Igazságban járt, és engedelmes volt. Egyetlen egy bibliai hős, vagy nagy, nem volt jó. Egyetlen egy sem. Istennek a fontos emberei, az ősatyáktól kezdve, mind csak engedelmes és Igazságban járó volt. Cseréljük fel a jót erre a kettőre. Kérdezzük meg Istentől: mi az Ő akarata, terve, Törvénye, Igéje? S adjuk át magunkat, hogy abban engedelmes leszek, és akkor, ahol mi vagyunk, minden jó lesz. S nem fogod azt mondani, hogy de jó voltam én. Hanem minden Istenre mutat, minden a világ Urára mutat, minden az Ő dicsőségére fog szolgálni.

 

Azzal, ha azt mondod, hogy jó vagy, vigyázz: már önmagad isteníted. Hát én jó vagyok, nem olyan, mint a másik. Én jó vagyok. Nem olyan, mint ő. Nem. Itt van két ember: egy, aki Igazságban akar járni, és folyamatosan megy a megszentelődés útján. Egyre inkább megvizsgálja Isten az életét, egyre inkább változik, egyre inkább több jót visz másoknak. S van, aki nem abban jár. S mind a kettő között van jó. Hiszen a világi emberek között annyi jó embert tudok mondani, és el fog kárhozni sok. Mert jó, de nem az Igazságban jár. Ne csapódjunk be, hogy mi jók vagyunk. Jó a gyülekezet, jó a pásztor, jó az akárki. Nem! Könyörgöm ne! Senki nem jó. Egyedül Ő! S Ő nemcsak a Létezés, hanem az uralkodásnak, a tetteknek az Istene! Ő a történelem Istene, Aki nélkül semmi, de semmi nem működhet! S mindaz, amit Ő tesz, az mind jó. Hát ezt a jót kell továbbadnunk, amit Ő tesz!

 

Nem azt, amit te teszel jól mások ízlése, igénye szerint. Amit Ő akar tenni, azt tedd. Ő pedig biztos nem fog tenni olyat, ami nem igazságban, nem az Ő akaratában, és nem az Ő Törvényében, sőt nem az Ő kegyelmében működik.

 

Nem vagyok jó ember, de szeretnék igazságban, engedelmesen járni. És igazából ekkor tudom megköszönni, ha valaki azt mondja: testvérem, ez nem Isten szerinti. Nem emberi ötleteket hoz, vagy vitapartner, hanem Isten Igéjével odaáll, mert ő a jó, aki megmondja. Igen, az a testvérem, aki ezen az igazságos úton velem jár, együtt vagyunk, figyelmeztet, hogy az én nagy jóhiszeműségem hitté, engedelmességgé, valósággá váljon.

 

Legyen ilyen egyszerű és könnyű a mostani kezdés. S legyen sok-sok beszélgetés a folytatás. Szabad folytatni úgy, hogy én azt hittem, hogy ez jó volt. Segíthetünk egymásnak: nem volt ez jó. Nem volt ez jó: ez te voltál, ez ő volt. Találjuk meg az igazságot, hogy Isten ebben a szituációban, ebben a helyzetben mit mondott mindenkinek, és így neked is, nekem is, akik itt vannak, nekik is, hogy lépjünk egyet az igazság útján, Krisztusban, előre.  

  


AZ OLDALAINKON SZEREPLŐ ÍRÁSOK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLNAK, ÍGY AZOK BÁRMILYEN JELLEGŰ TERJESZTÉSE ÉS PUBLIKÁLÁSA KIZÁRÓLAG ELŐZETES BELEEGYEZÉSSEL TÖRTÉNHET!
HONLAPJAINKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, MAJD MINDEN FORMÁBAN TOVÁBBÍTHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELE, HOGY AZ ÍRÁSOK BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, A MÁSOLATOK TOVÁBB ADÁSA ENGEDÉLYÜNKKEL, TELJES TERJEDELEMBEN ÉS VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL, FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL TÖRTÉNHET, VALAMINT KIZÁRÓLAG INGYENESEN ADHATÓK TOVÁBB.

Copyright © 2005-2017 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő közösség
JHVH  NISSZI Szolgálat