O Pavlizme

 

 

Často som doteraz nútene používal toto slovo (pavlizmus), lebo som ešte nenašiel vhodnejší výraz.

V podstate je to pojem, ktorý by sa dalo povedať ako kresťanské farizejstvo.

Celkovo:

Všetky učenia, dogmy, zákony, a ďaľšie, ktoré v porovnaní so slovami Krista a Boha sa súčasne nezhodujú a ktoré sa pripočítajú Pavlovi a používajú ich v jeho mene.

 

Viacerý už naznačili, aby som objasnil výklad tohto slova a preto prichádzam s konkrétnymi príkladmi.

 

Pavlizmus je, keď Pavlové slová interpretujú tak, že sa to v niečom nesúhlasí so slovami Boha a Ješuu NARAZ...

 

Ako v skutočnosti písal Pavol?

 

Dvomi spôsobmi:

  • veci, ktoré dostal od Ducha Svätého odovzdal ako prostriedok
  • hodnotil a vysvetloval na základe vlastných myšlienok, ale to bolo tiež pod kontrolou Ducha Svätého!

 

Dvomi spôsobmi:

  • židom podľa židovského myslenia
  • ostatným podľa helenistického myslenia, jazykom a myslením Gréckej ríše, aby to pochopili aj oni. 

 

Dnešné kresťanstvo pozná iba ten druhý (s výnimkou mála) a preto je veľmi dôležité poznanie židovských koreňov a zaštepenie a znovu zaštepenie do toho. Ten, kto žije v otroctve helenizmu impregnovanom kresťansko-židovskou teológiou a dogmatikou, je chudobný a často hovorí falošne a skôr či neskôr zvädne jeho veriaci život.

 

Dnes, jeden z najťažších služieb je vyčistiť Pánovú cestu z grécko-rímsko-pohanských usadenín,  ktoré sa hromadili a skameneli za 2000 rokov. 

 

Našou úlohou je:

Odhaliť tie falošné, kresťansko-farizejské zákony, ktorými nielen zaťažili kresťanstvo, ale urobili  nástrojom cirkevnej kontroly a tým používajú na vlastné ciele. (Príkladom je vylúčenie žien zo služby...)

 

Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.” (Rímanom 10:12)

Jeden veľmi známa časť Písma: je pilierom prednášok o tom, že v Tele Kristovom sme jedným. Avšak židom bolo dané viac a niečo iné. Je teda rozdiel – aj v Tele Mesiáša. Tak teda Pavol sa mýlil?... Alebo my to chápeme zle?...

Nie je rozdiel?

Je veľmi veľký rozdiel!

Nedávno som bol v spoločenstve farizejských kresťanov, žijúcim v pavlizme (neostal som medzi nimi...) Iba jediného priateľa a brata mám medzi nimi, kvôli ktorému – asi naposledy- som bol tam, lebo ma hladal.

Náš rozhovor skončil po niekoľkých vetách s:

„Lepšie kresťania po tomto majú o tebe názor, že...”

Nepopíšem podrobne ktorý zákon prepísali Pavlistickým spôsobom, a podľa ktorého zákona ma odsudzovali, v ktorom Boh vo všetkom oslobodil. Po prvých dvoch slovách je to už jedno, kto čo povie...

Lepší kresťan?

Toto je odhalenie pokrytectva, snažia sa vo všetkom vyhovieť,  a tým by chceli svojimi dobročinmi kúpiť Boha a seba vyvýšia nad iným ľuďom, doknca iným kresťanom.

 

Síce sú aj medzi židmi farizeje, ale natoľko odsudzujúci, obviňujúci veľmi málo. Oni majú svoju židovskú pyšnosť, ale nesúdia nikoho, možno ak vidia pohanstvo. Židovsto ešte pozná, že členovia rodiny sú rovnocenný.

 

Dôsledky tej malej epizódy:

  • súdili ma falošným zákonom a bez povolenia: preto ich Boh bude súdiť podľa spravodlivosti.
  • Oni sami vylúčili možnosť, aby som ja niečo poskytol pre nich z toho, čo som od Boha dostal ako službu.

 

Častokrát počuť tento výraz v „kresťanských kruhoch...”

 

To ešte môžeme pochopiť, že židia kvôli Božskej vôle (pr. proroctvo Baláma) sa oddelili od ostatných národov. Ale Kristovo Telo sa nemôže oddeliť od iných členov Kristovho tela, ani od židov, ktorí sú Božským národom.

 

Nechcú slúžiť ani smerom k iným, len volať ich pod seba?

„Lepší kresťania”, ktorí stavajú svoj kastový systém...

Netúžim po takých „vyvýšeninách” a nieže nežiarlim, ale smutne kráčam ďalej...

 

 

 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2022Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2022 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com