Zakrytie hlavy

 

 

Eszter Bodnár:

Je nevhodné, keď ženy uctievajú Boha bez odhalení hlavy?

 

Treba zakryť hlavu, či netreba?

Čo majú robiť ženy a dievčatá?

 

O zakrytí hlavy:

Na blízkom východe v staroveku, ale aj dnes je prirodzené zakrytie hlavy aj pre mužov aj pre ženy. Základom tohto zvyku a kultúry je v Tóre, lebo veľkňaz sa nemohol odkrytou hlavou dostaviť pred Boh. (2Mojžiš 28)

Zakrytá hlava bola znakom podliehania vláde. Nezakrytá hlava naznačovala nepoctivého muža, alebo ženu. Bez zakrytej hlavy bol dotičný človek voľnou korisťou, nepatril nikomu.

 

Zakrytie hlavy bolo prikázané mužom a po tisíce rokov ten zákon aj dodržiavali. Hlavu zakrývali tzv. modlitebným šálom, talit-om, čo v skutočnosti nebol šálom, ale celé telo zakryjúcou hornou vrstvou oblečenia. Oblečenie talitu znamenalo vzatie na seba Boží zákon, a znamená to aj dodnes. Keď sa modlili, zakrytou hlavou reprezentovali pred Bohom aj pred ľudmi vládu zákona. Boh, tým vedel poskytnúť svoje zakrytie, čo znamenalo ochranu. Pretože manžel funguje v rodine ako kňaz, také uznanie vlády prevezme aj žena a deti... 

 

Táto výzva sa týka žien, tak dievčatá sú vylúčené.

Teda: keď niekto vstúpi do manželstva musí súhlasiť s Bohom stanoveným poriadkom a zákonom, ktorým každému prejavuje, že patrí k niekomu. Týmto prijme a uzná manželovo poslanie, ako kňaza rodiny a môže mu pomôcť v jeho službe.

 

Túto výzvu možno netreba chápať doslovne, hoci každý má na to slobodu- , ale skôr jeho duchovné posolstvo je dôležitejšie...  

 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2022Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2022 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com