Nadácia Chaim pre životy

 

Hlavné ciele nadácie

Konkrétnym cielom nadácie je poskytnúť pomoc v núdzi, zlepšiť životné podmienky najmä maďarským, ale aj zahraničným židom (s trvalým pobytom v Maďarsku, alebo len precestujúcim).

Ďaľším cieľom je rozvinutie charitatívnej činnosti k obetiam Holokaustu a pomáhať pri uplatnení nároku škody.

Považujeme za úlohu tiež pomáhať iným ľudom v núdzi, ktorí sa dostali do takej situácie z nevlastnej viny. Z nich majú prednosť v podpore starý a deti.

 

Doterajšie činnosti nadácie v Maďarsku a za hranicami

Spočiatku sme mali možnosť milodary rozniesť do charitatívnych nemocníc a klubov seniorov. Neskôr pri nezmenených cieľoch, namiesto inštitúcií sme navštívili priamo jednotlivcov v núdzi.

Okrem práce v Maďarsku pomáhame podľa možností židom s maďarským materinským jazykom v Sedmohradsku, Srbsku a na Zakarpatí. V posledných rokoch ťažisko našej služby sa prenieslo na tieto oblasti, do Rumunska v roku 2004 sme poslali 5 veľkých kamiónov darov. Takto sme podporovali viacerých Sedmohradských židovských komunít, nanajvyš oni vychádzajúc z Tóry „sa postarali o blahobyt mesta” tým, že poskytli do nemocníc významnú pomoc z tých darov. Okrem židovských obcí sme podporovali detské domovy, domov dôchodcov a maďarských aj rumunských cigáňov v okolí Veľkého Varadína (Oradea).

V Rumunsku máme prenajaté skladovacie priestory zadarmo, a tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri rozdávaní darov.  

Sklad v Srbsku sme zatiaľ nevedeli naplniť z maďarských zásob, lebo nám chýbajú prepravné prostriedky a prijímacia organizácia. Skald na Zakarpatí je pripravený na príjem darov.

 

Dary pochádzajú hlavne z Nemecka, ktorých obsah je predovšetkým zdravotnícky, rehabilitačný, materiál na domácu starostlivosť, veľké množsvto oblečení, hračky, posteľná bielizeň a kuchynské vybavenie.

 

Naše plány do budúcna

  1. vytvorenie ďaľších pracovných miest na Zakarpatí
  2. domáca starostlivosť v Budapešti, ktorú by poskytovali kvalifikovaný sociálny pracovníci pre seniorov
  3. zriadenie domova dôchodcov na penziónsky typ
  4. ujať sa mladých neprospešných ľudí. Ich školenie by sa mohlo uskutočniť v Törökszentmiklós a Dorog.
  5. Vytvoriť také podnikanie, čo zabezpečí okrem nášho živobytia aj podmienky charitatívnej činnosti. Čakáme prihlásenie tých, ktorý ponúkajú prácu v Izraely, alebo v Maďarsku, alebo plánujú rozšíriť svoju činnosť a majú pracovné miesta v Srbsku, Rumunsku, Ukrajine (v oblasti funkcie nadácie).
  6. K tunajšej práci je potrebný Budapeštiansky skald, lebo v poslednom čase sa znovu začali chodiť dary od súkromníkov a ponúkané predmety tak nemáme kde prijímať, ani rozdať.

 

Napriek ťažkostiam našu charakterizáciu končíme s chválou k Bohu, lebo všetky naše činnosti by sa nemohli bez Neho realizovať. Odmenu za to prežívame už teraz, keď nás čakajú, objímajú a dávajú nám lásku chudobní, starí a siroty. Však robíme „iba“ príkaz Zákona, Tóry.

Tak prajeme vám všetkým rovnakú radosť, čo je odmenou, a mier, čo máme v srdci.

 

SALOM!


Béla Orbán
predseda

 

1364 Budapešť,  Pf.412
Mobil:
 00-36/30-318-00-32      
E-mail: shalom.budapest@yahoo.com
Web: 
http://chaim.uw.hu

Číslo účtu:


HUF / Orbán Béla / IBAN: HU48 11600006-00000000-07617542 / SWIFT(BIC): GIBAHUHB
ERSTE Bank Hungary Rt.

EUR / Orbán Béla / IBAN: HU48 1177 5056 4196 3887 0000 0000 / SWIFT(BIC): OTPVHUHB
OTP Bank, Budapest

CAD / Orbán Béla / IBAN: HU48 1177 5056 4196 3038 0000 0000 / SWIFT(BIC): OTPVHUHB
OTP Bank, Budapest

O posielaných daroch poskytujeme potvrdenie, nadácia je verejne prospešná.

 

 

 

 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2021,Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2021 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com