Béla Orbán:

 

Nariadenie Ticha

 

 

„...On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho.” Matúš 8, 26

 

Ten, kto chápe tvoje mlčanie, iba ten chápe tvoje slová.

 

Toto tajomstvo môže pochopiť iba ten, kto vie počúvať (mlčať) a potom vypočuť. Kto vidí, kto cíti, lebo ticho sa dá hmatať. Je studené ticho a je horúce, je hladké a aj trňovité. Je so slzami aj s úsmevom. Ticho pochádza vždy zo srdca. Ticho je plodom uviazaného dychu. Sladké je od dobra a horké od bolesti. Slané je od sľz, alebo kyslé od neviery.

 

Prežívanie radosti je sladké a len potom prichádza smiech. Bolesť je horká a chceli by sme ju zbaviť zhltnutím, alebo vyplutím, ale nie slovami... Ranu soľ stiahne a tak bolestivo čistí a lieči, aj slovo sa uviazne v nás. Nevieme rozprávať ani od kyslej chuti neviery, ktorá uzavrie naše ústa.

 

Ticho sa nedá eliminovať kričaním a hlukom. Ticho sa rozpúšťa vždy z vnútra: modlitbou. Vďakyvzdaním, alebo prosbou a pokornou modlitbou. Pre seba, alebo pre iných.

 

Ticho treba poznať a so srdcom počuť. Vyriešenie (rozpustenie) je našou úlohou v sebe. Máme povedať Bohu, aby sme mohli rozprávať s ľuďmi.

 

Tomu rozprávaj, kto ťa pozná, alebo je v jednom duchu s tebou a rozumie tvoje srdce. Rozprávaj s tým, kto už otvoril svoje srdce pred Bohom, aby mohol cítiť tvoje srdce a čas rozpustenia ticha.

S tým, kto pochopí srdcom tvoju bolesť a nemlčí pred Bohom, keď cíti v srdci tvoju radosť.

 

Ticho nech nie je stavom, ale čas na formovanie slov a viet. Ticho je nech časom zastavenia a nie začiatkom umierania.

 

Pretože každé ticho je od Boha. Rovnako je ticho pri vzdialenosti od Boha, ako ticho pri objavení pre Trónom. Preto, aby si sa stretol, vrátil a objavil pred Pánom Sveta.

 

Ticho je znakom aj toho, že namiesto hlučnosti treba niekoho odprevadiť k Trónu Kráľa.

Toho kto otvorí ústa.

 

Vlny radosti a vlny strachu iba On môže upokojiť, lebo obidve môžu oslabiť našu vieru.

 

On chce rozbiť vonkjšie ticho našich vnútorných búrok, aby vonkajšie búrky nerozbili naše vnútorné ticho. Preto musí naše vnútorné ticho premeniť na modlitbu, prosbu, lebo plodom našej viery je požehnanie miery, bezpečnosti: skrze Bohu, pod vládou Krista.

 

Fülöpszállás, 17.01.2013

 

 

 

 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2022 Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2022 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com