Písané učenia

 

 

 

Nariadenie Ticha

Tesná Brána

Zdravas, Mária!

Kto sú Blahoslavení?

O Pavlizme

Zakrytie hlavy

O modlitbe Otče náš...

O Sobote, v sobotu

SLUŽBA INÝM ĽUĎOM

 

 

 

 

 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2021Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2021 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com