Bizonyságok
 
 
 
Férjjé válni 

Elég rég eldőlt bennem az elhatározás, hogy férj és apa akarok lenni. Megtérésem előtt is már kialakult bennem a vágy, hogy családom legyen, bár ez sokáig egyáltalán nem így volt.

A világ tanítása, illetve saját szememmel látott rossz családi példák is arra ösztönöztek, hogy teljes poligámiában éljek, tehát minél több „tapasztalatot és élvezetet” szerezzek magamnak. Elég hamar rá kellett jönnöm, hogy bármennyire is jó volt a testnek, a léleknek már rég nem esett jól, a szellemről nem is beszélve.

Különösebben nem volt nehéz elfogadnom Istennek ezt a törvényét, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, illetve ne légy házasságtörő, azonban egy nagy probléma még megoldatlan maradt bennem, mindezt saját erőből akartam elérni még megtérésem után is.

A világból hozott ízlések, elképzelések, elvárások akadályozták meg éveken át, hogy Isten azt a társat elémbe hozza, akit Ő nekem szánt. Lelki keresztényként nem ismertem még Krisztus Szellemének munkáját bennem, hisz az életem átadása nem történt még meg. Ezért mindent ugyanúgy igyekeztem megoldani, az éjszakai szórakozóhely helyett a templomokat jártam szoknyára vadászni.

Sok próbálkozás után, most hálát tudok adni Istennek, hogy soha nem engedte, hogy összejöjjön egy házasság az évek folyamán. Nagy kegyelemnek tartom, hogy nem engedte, hogy lelki vágyaim rabjává legyek életem végéig, hogy utólag keljen rendezni már kettesben a dolgokat Isten előtt, mert nem tudtam kivárni, illetve mert családot próbáltam építeni, mikor saját magam meg sem voltam épülve de még megalapozva is alig.

Azt hiszem, hogy a férjjé válás kifejezést okvetlenül meg kell, hogy előzze a Krisztusivá válás, hisz az Ő szabadító és megszentelő munkája nélkül nemhogy házasságra, de egyedüllétre sem lettem volna alkalmas. Nem elég a tudat, de még a vágy sem, hogy házasodjunk, arra felkészültnek is kell lenni.

Amíg azt gondoltam, hogy a házasság azért való, hogy ne érezzem magamat egyedül, hogy könnyebb legyen az élettel megküzdeni, hogy legyen, ki meghallgasson, szórakoztasson, vagy akár főzzön, mosson rám, addig nagyon torz képem volt a házasságról. Rá kellett jönnöm, hogy nem magamért kapom, akit kapok, hanem egy feladatra, közös feladatra, de szolgálatra is, hisz az első ember, aki felé szolgálnom kell, az a feleségem, még a gyerekeket megelőzően is.

Amíg a magányosság, a testi-lelki egyedüllétem megoldását kerestem a párkapcsolatban, addig életveszélyes voltam saját magamra de másra nézve is. Az egyedüllétet Istennel való házasságom oldja meg elsősorban, és Vele való szövetségkötésem a biztosítéka, hogy olyan házasságom lesz, amilyet Ő akar, és akit Ő ad számomra.

Életemben Isten mindig akkor tudott velem és bennem bármit cselekedni, amikor végre le tudtam mondani saját elképzeléseimről és akaratomról. Ez nem volt másként feleségemmel kapcsolatban sem. Már ismertük egymást, már meg volt bennem a vágy, mégsem jött össze… akkor. Mikor sok próbálkozás után, végre kimondtam, hogy vége, én sem akarom többé és lezárom az ügyet, akkor kezdődött el közöttünk az ismerkedési szakasz. Emlékszem arra a pillanatra, mikor kimondtam leendőm előtt, hogy én sem akarom…, akkor éreztem meg először azt a belső békességet, hogy de igen ő az, és most már nem én akarom, hanem az, Aki bennem él és jelzi, hogy elérkezett az idő.

Isten még akkor sem enged valamit megcselekedni, ha az, bár megegyezik törvényével, és akaratával, de mégis emberi akaraton alapszik.

Összegezve:

Amint a testi életben is megvannak a különböző szakaszai az ember életének, úgy Isten útján is ugyanezek a szakaszok szellemben működnek.

Az 1 éves ne akarjon járni, a 3 éves ne akarjon érettségizni, a 12 éves egyetemre felvételizni… Az embrió viszont ne a házassággal akarja kezdeni az útját, hanem engedelmesen kövesse Atyától kijelölt következő lépést az engedelmesség útján, ami ez esetben a megszületés fontos pillanata volt.

Így most már készülök az apaságra is, a gyermeknevelésre, vagy inkább úgy fogalmaznék, a gyermekek iránti papi és tanítói szolgálatra.

 

Richard

Copyright © 2005-2019 SÓFÁR Közösség
http://kehilatshofar.com