Bizonyságtételek 
 
 
Krisztus, a felkent Király
 

Legutóbb, mikor néhány tucat vendég érkezett hozzánk XXX gyülekezetből, történt, hogy „rabbink” arról beszélt (többek között), hogy neki nem Jézus az ura, hanem Krisztus!..
Erre az elhangzó mondatra az egyik fiatal lány összeráncolt szemöldökkel, furcsa arckifejezéssel az arcán fordult a mellette ülő idősebb hölgy felé…
..nem értette, miről van szó..

 …Krisztus a Felkent Király, Aki uralkodik

Mivel a gyülekezetekben Isten akarata helyett emberi uralom van, a legtöbb keresztény nem ismeri a Felkent Királyt.. A szellemi vezetők , akiknek feladatuk lenne továbbvinni az újonnon érkezőket a Királyhoz, a Feltámadotthoz, nem teszik meg, helyette saját uralmuk alá hajtják be a „nyájat”…
Ezért van , hogy módszereket alkalmaznak, módszeresen, emberi értelem és számítás szerint használják létszámnövekedés céljából az „elkopott” Igerészeket, ami arra talán jó, hogy valaki megtérjen (Isten megengedő akarata által), de hogy élete legyen, ahhoz édeskevés..

Ahogy velem megtörtént…

Én is úgy éltem meg a megtérést, ahogyan a legtöbben; egy megérkezés, valamiféle végállomás…
Egy „karizmatikus” gyülekezetben tértem meg két évvel ezelőtt … úgy történt a megtérésem, ahogyan a fentieket is leírtam.. Isten élővé tudta tenni számomra azokat az Igerészeket , amiket módszeresen használnak, kiemelnek a Bibliából,.. és megtértem…
Ezt követően már csak egy aprócska probléma volt… hogy az életem nem indult el..!
Igen, felismertem , hogy Jézus Krisztus meghalt értem és minden ember bűnéért, de nem indult el az életem!
Megtérésem után négy hónapot töltöttem el ebben a gyülekezetben, míg megért rá az idő hogy Isten továbbvezethessen...történetesen ide a Sófárba… és ami a lényegesebb a Felkent Királyhoz, Krisztushoz...
Négy hónap alatt SEMMI változás nem történt az életemben, semmi nem indult el bennem, semmit nem kaptam, ami egy kicsit is előlrébb vitt volna azon az Úton, ami az élet elindulását jelentette volna.. Isten élő Igéjét, a Király, HaMassiah szavát nem hallottam egyszer sem szólni. Csak a jólhangzós, közismert térítéshez „alkalmas” bibliai részeket és a harcba indító, kiragadott páli idézeteket, és részeket hallottam szólni, amik élettelenek , mert módszeresen használják, alkalmazzák őket, nem Isten szerinti módon, így nem Isten szerinti jelentéssel, tartalommal bírnak.

Négy hónappal a megtérésem után úgyanolyan voltam mint megtérésemkor és mint azelőtt.. Úgyanolyan kötözött voltam, mint azelőtt , úgyanúgy féltem mindentől és mindenkitől mint azelőtt, úgyanúgy menekültem magam elől és minden elől mint azelőtt, és úgyanúgy „nem voltam képben” mint azelőtt…mondhatnám, élő halott voltam. Pillanatnyilag örömöt éreztem és megnyugvást a Golgota látványától, de közben élő halott voltam..
Mondhatnám, hogy négy hónapig egy lepel került a szememre, ami eltakarta, letakarta a fájdalmaimat, sérüléseimet, betegségemet, belső „fekélyeimet”..de attól még azok ott voltak.!
..és miért nem történt semmi?
Mert nem történt meg az uralomváltás, mert nem tudtam a Királyhoz menni, Akinek adatott minden hatalom Mennyen és Földön, mert emberi uralom alá mentem be..
Így a Király Szent Szelleme által nem kezdhette meg munkáját bennem , a tisztítást, a gyógyítást, nem kezdődhetett meg a megszentelődés folyamata, a tanítványság.

És itt történt a Sófárban (ahova tudom, Isten vezetett el), hogy négy hónap után Isten hangját újra meghallhattam…Itt végre elindult valami.. Isten tiszta Igéjével találkozhattam, ami újra és újra szólt hozzám és tükröt tartott elém…
A lepel lekerült a szememről, megláttam saját magamat , szembesültem „fekélyes betegségeimmel”..így végre kérhettem annak gyógyulását..
Megtörténhetett a teljes életátadásom, Jézus után végre találkoztam a Feltámadottal, a Felkent Királlyal,és az Ő élő Igéjével,és a Törvénnyel, ami a Kegyelemmel együtt valóban életet ad…
A kötelékek szép lassan elkezdtek lehullani a kezemről , a lábaimról, a testem különböző részeiről…és az életem elindult!
..nem mondom, természetesen van még mitől szabadulnom és tisztulnom, van még minek gyógyulnia.. De elindult az életem! És talán azt is kimondhatom, anélkül hogy a hazugság bűnébe beleesnék; Jól vagyok.!.. és ez nem kis dolog!

Mi történt ?
Megtörtént az Uralomváltás, a Felkent Király a Királyom lett!

 

Ildikó

Copyright © 2005-2019 SÓFÁR Közösség
http://kehilatshofar.com