Bizonyságtételek
 
Íme újjá lett minden…

 

Vegyes házasság gyermeke vagyok. Anyai ágam zsidó, apai vonalam erős lutheránus múlttal rendelkezik.

Szüleim 4 éves koromban elváltak, apám újra házasodott, anyám is új kapcsolatot kezdett. Én apámhoz kerültem, ő nevelt fel. A családban erősen ott volt az a jó kis vallásos szellemiség, apám elég magas posztot töltött be az egyházban. Hamar bekerültem én is a rendszerbe. Kiskoromtól fogva hittanórára jártam, Isten léte sosem volt kérdés előttem. Befogadtam Őt a szívembe, és hittem, hogy Jézus a Megváltó.

12 éves koromban tudtam meg, hogy zsidó vagyok. Anyai nagymamám holocaust túlélőként elmondta, hogy dédapám rabbi volt; mesélt arról, hogyan éltek, hogy vitték el a családot és ő hogyan menekült meg. Ezek után mocorogni kezdett bennem, ki is vagyok én? A körülményeim viszont nem engedték ezt kibontakozni…

Az evangélikus gimnázium elvégzése után folytattam tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Életemet teljesen Isten szolgálatára szántam és az adott kereteken belül ez az út tűnt a legalkalmasabbnak. Zsidó vérem azonban nem hagyott nyugodni. Egyre erősebben tőrt elő bennem és néha már úgy éreztem: a tudathasadás szélén állok. Zsidó vagyok, aki hisz Jézus Krisztusban. Zsidók közt túl keresztény, keresztények közt túl zsidó. Sehol sem találtam a helyem. Megtagadni egyiket sem tudtam és teljes identitászavarban szenvedtem. Az antijudaista teológiát és antiszemita megjegyzéseket a saját bőrömön tapasztaltam és éreztem, hogy nem maradhatok ebben a közegben. Kerestem az Utat, az Igazságot – az Életet.

Ekkor nyúlt bele Isten a dolgok menetébe és gyökeresen megváltoztatott mindent. Az addigi teológia, dogmatika, amiben hittem, a terveim és minden, amit addig tanultam romokban hevertek. Ami úgy tűnt, hogy eddig felépült, most összedőlt, azért, hogy életre keljen bennem az a terv, mely már a kezdetektől fogva Isten tökéletes akaratában ott nyugodott.

Kezdtem megtapasztalni, hogy Isten Szellem; hogy Ő egész más, mint amilyennek elképzeltem. Megismertem Őt, mint a szövetség Istenét; mint atyáim, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, aki az én Istenem és Atyám lett.

Megismertem Jesua HaMassiah-t, azt a zsidó Jézust, akit héber nevén a halál torkából hívtam segítségül, aki megszabadított és megváltott az Ellenség kezéből. Megismertem Őt, mint az én zsidó Messiásomat.

Megtapasztaltam a Szent Szellem erejét, gyógyító jelenlétét, amely elvezetett az Igazság felismerésére, és bemerítkeztem.

 

„És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.”

(Hós.2,18-19)

 

Íme újjá lett minden…Visszakaptam az elvesztett zsidó identitásomat Jesuában. Szétválaszthatatlanul eggyé lett bennem az Ó- és Újszövetség. A gyűrűk ott vannak az ujjamon- a szívemen és egyre jobban fényesednek. Ez a felbonthatatlan örök szövetség kísér a tanítványi úton. Életté vált bennem a Jesuában betöltött Törvény és a szívemben ott lüktet: „S’MÁ JIZRAEL, ADONÁJ ELOHÉNU, ADONÁJ ECHÁD- Halld Izrael! Az Örörkkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy. Szeresd azért az Örökkévalót, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből” (VMóz. 6,4-5)

Most az Országos Rabbiképző -Zsidó Egyetemen tanulok közösségszervező (szociális munkás) szakon. Zsidóként élem mindennapjaimat, ünneplem ünnepeinket Jesuával a szívemben.

Sokat vagyok holocaust túlélő idősek között. Azzal a gyógyító szeretettel megyek feléjük, amely engem is átölelt és kézen fogott. Azt az Orvost viszem magammal, aki letöröl minden könnyet, bekötöz minden fájó lelket.   

A helyemen vagyok. ÉLEK. Igen, végre élek, és teszem azt, amit az Örökkévaló rám bízott. Egyre jobban ismerem meg az Ő tervét, érzem az Ő szívét és Dáviddal együtt én is éneklem: „Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.”

(Zsolt.36, 8-10) 

Eszter

Copyright © 2005-2019 SÓFÁR Közösség
http://kehilatshofar.com